Flytta isär och skilja sig – checklista 

Att flytta isär som gift kan vara svårt, både emotionellt och rent praktiskt. Att gå från att dela livet med någon till att vända hela livet upp och ner kan vara rent traumatiserande. För att underlätta processen kan det vara skönt att utgå från en checklista och anlita flytthjälp. På så sätt missar du inga detaljer. 

  • En ansökan om äktenskapsskillnad ska lämnas in till tingsrätten. 
  • Om ni är oense om att skilja er får den partner som inte är villig en betänketid på sex månader. Om ni har barn tillsammans som är under 16 år krävs denna betänketid oavsett. 
  • Genomför bodelning. Bodelningen utförs genom att alla era ägodelar och tillgångar räknas ihop för att sedan delas mellan er. Det är inte alla som väljer att göra bodelning, det går lika bra att dela sakerna på egen hand. 
  • Ett rättsligt ombud kan behövas som hjälp vid bodelningen. Om ni fortfarande inte kommer överens kan det i vissa fall krävas juridisk hjälp. 
  • Om ni har ett äktenskapsförord kan bodelningen påverkas beroende på vad ni bestämt sedan tidigare. I sådana fall är det dags att ta fram äktenskapsförordet för att kontrollera vad som händer med vissa specifika tillgångar och ägodelar. 
  • Bestäm vem som ska få bostaden när ni flyttar isär. Rent rättsligt är det den som anses ha störst behov av bostaden som får behålla den, varav den andra personen blir ekonomiskt ersatt. Ett gemensamt ombud kan även hjälpa till i denna situation om ni inte kan bestämma vem som får behålla bostaden. 
  • Om ni varit gifta under en kortare tid, kortare än fem år, behöver ni inte tillämpa häften var principen. Ni delar istället på en mindre del om ni varit gifta en kortare tid. Om ni går isär som vänner kommer ni dock säkerligen överens om vilka saker som tillhör vem. Under ett så kort förhållande är det ofta lätt att komma ihåg vem som köpt vad. Även om det rent juridiskt inte är relevant är det vanligt att utgå från det. 
  • Bodelningen innefattar inte alltid fastigheter som köpts som ett resultat av ett arv. Arvet tillhör den personen som fått det, därför kan bostaden som köpts för arvspengar i vissa fall gå till arvtagaren.