Vilka tak jobbar inte takläggare med?

Det är lätt att tro att bara för att man arbetar med att renovera och lägga nya tak innebär det att man jobbar med alla sorters tak. Även om vi utgår från bostadshus innebär det inte att alla tak är takläggarnas jobb. Här går vi igenom fyra olika sorters tak som kräver annan typ av kompetens för att läggas och skötas.

Plåttak

Det finns en yrkesgrupp som heter plåtslagare och en undergrupp inom byggbranschen som heter byggnadsplåtslagare. Deras nisch är att arbeta med plåt som monteras på fastigheter och där är plåttak en av de vanligaste delarna. Plåt har väldigt unika egenskaper och till skillnad från andra tak fraktas de sällan i små bitar och monteras på plats. Plåttaken formas i ett plåtslageri i så stora delar eller profiler som är möjligt och monteras sen på fastighetens tak. Det finns en och annan takläggare som behärskar plåt men det är långt ifrån alla.

Sedumtak och gröna tak

Något som verkligen fått en ny renässans de senaste åren är de gröna taken. Det här är en teknik som man använda för många år sen och många gamla röda hus med vita knutar pryds med en härlig grönska på taket. För att montera ett sedumtak krävs tekniker från en flyttfirma stockholm och vana att arbeta med ett både levande och rörligt material vilket gör att det ofta är specialister som arbetar med just de här taken.

Halmtak

Den här sortens tak är mycket ovanliga numera och har inte alls fått samma uppsving som sedumtaken. Det finns dock en del hus som kläs med halmtak idag, även om det främst är sommarstugor och förråd, och här krävs en riktig expert på området. Halmtaksläggare är en egen yrkesgrupp även om den troligen är ganska liten i Sverige idag.

Glastak

Kanske lägger man inte ett helt tak i glas men det är inte allt för ovanligt att delar av taket är en inglasning idag. Även här finns det takläggare som lärt sig tekniken för att lägga glastak och det kan mycket väl vara så att takfirmor sköter även den här delen i sin entreprenad. Det är däremot vanligt att just glasdelen av tak hanteras av en glasmästare, framför allt för att glas både är tungt och dyrt och har sina egna egenskaper som kräver en van hand för att monteras på bästa sätt.

De första två taksorterna är de vanligaste idag där man använder annan kompetens än takläggare för att göra jobbet. Givetvis finns det fler varianter på tak men de vi nämner här är sådana som de allra flesta känner till mer eller mindre.