Flytta isär och skilja sig – checklista 

Att flytta isär som gift kan vara svårt, både emotionellt och rent praktiskt. Att gå från att dela livet med någon till att vända hela livet upp och ner kan vara rent traumatiserande. För att underlätta processen kan det vara skönt att utgå från en checklista och anlita flytthjälp. På så sätt missar du inga detaljer. 

  • En ansökan om äktenskapsskillnad ska lämnas in till tingsrätten. 
  • Om ni är oense om att skilja er får den partner som inte är villig en betänketid på sex månader. Om ni har barn tillsammans som är under 16 år krävs denna betänketid oavsett. 
  • read more